Geostatistics  تحلیل فضایی داده های محیطی با زمین آمار

        نویسندگان:

      یونس خسروی

       اسماعیل عباسی

      مشخصات کتاب

       تعداد صفحه : 282

      نشر : آذر کلک

  شابک : 2-34-6359-600-978

     قطع : وزیری

  قیمت با احتساب هزینه ارسال: 28500 تومان

توجه : در قسمت توضیحات صفحه پرداخت حتما آدرس پستی دقیق خود را جهت ارسال کتاب وارد نمایید.

 

 

 کلیات کتاب تحلیل فضایی داده های محیطی با زمین آمار

 

بی شک یکی از مهم ترین و کلیدی ترین موضوعات جوامع امروزی، محیط اطراف و عناصر موجود در آن است. عناصری که با رفتارهای گوناگون خود، رنگی دیگر به این محیط بخشیده اند. شناخت این گونه رفتارها و بررسی نحوه ی تاثیر گذاری این عناصر، امروزه یکی از دغدغه های جوامع علمی و حتی مردم عامی است. دانش بشری در طول رشد و شکوفایی خود گام های موثری در این رابطه برداشته است و در این فرآیند، مدل سازی را به عنوان یکی از مهمترین راهکارها برای غلبه بر نادانسته های خود برگزیده است. یکی از مهمترین روش های مدل سازی، زمین آمار است که شامل مجموعه ای از ابزارهای تکنیکی برای حل مسائل محیطی و ارزیابی های زمانی و مکانی پدیده های محیطی-فیزیکی است. برای حل این گونه مسائل، هرچند می توان از روش های آمار کلاسیک استفاده کرد، اما مزیتی که زمین آمار نسبت به آمار کلاسیک در توجه به موقعیت، آرایش و همبستگی بین مشاهدات دقت کافی ندارند. این در حالی است که زمین آمار توجه ویژه ای به همبستگی و ساختار مکانی داده ها دارد؛ بطوری که در این تکنیک، نخست وجود با عدم وجود ساختار مکانی بین داده ها بررسی شده و سپس در صورت وجود ساختار مکانی، داده ها تحلیل می شوند. بهره برداری از تکنیک مورد نطر، بدون نرم افزار تخصصی آن، کاری طاقت فرسا بوده و در برخی مواقع حتی شاید امکان پذیر نباشد. از جمله نرم افزار هایی که به منظور مدل سازی روش های زمین آماری و انجام توابع زمین آماری مورد استفاده قرار می گیرند، می توان به xploStat، Easy Krig ArcGIS، SAGA، Gstat، GS، ArcGIS (Geostatistical Toolbox) جامعیت بیشتری دارند؛ از این روی، د راین کتاب سعی شده است تا این دو نرم افزار به طور کامل و جامع معرفی شوند.

کتاب حاضر شامل بر دو بخش است. بخش اول به مباحث تئوری زمین آمار و بخش دوم به مباحث عملی آن می پردازد. در بخش اول 4 فصل کلیات زمین آمار، آمار پایه، آمار مکانی و روش های میان یابی داده های محیطی مورد بحث قرار گرفته است. بخش دوم نیز به ترتیب به نرم افزار های زمین آماری «GS» و ابزار «Geostatistical Analyst» موجود در نرم افزار ArcGIS10.3 پرداخته است و تمام جوانب فنی آن ها به طور جامع تشریح شده است.


همچنین فهرست مطالب کتاب و نمونه ای از تمرین های کاربردی و همچنین فایل تمرین های کاربردی این کتاب را در ذیل می توان دانلود کرد.