Mafahim     MATLAB در علوم محیطی

        (مفاهیم پایه)

        نویسندگان:

      محمدرضا کوثری

        میترا السادات اسمعیل زاده 

      مشخصات کتاب

       تعداد صفحه : 396

      نشر : اندیشمندان یزد

  شابک : 6-02-8053-600-978

     قطع : خشتی

   قیمت کتاب: 75000 تومان 

    هزینه ارسال: 40000 تومان

جمع مبلغ قابل پرداخت: 115000 تومان

پرداخت آنلاین

 

همچنین هر دو کتاب MATLAB در علوم محیطی (مفاهیم پایه) و MATLAB در علوم محیطی (پردازش داده) را می توانید از طریق لینک ذیل و به قیمت 200000تومان خریداری نمایید. 

پرداخت آنلاین

  

کلیات کتاب MATLAB در علوم محیطی (مفاهیم پایه)

 کتاب MATLAB درعلوم محیطی )مفاهیم پایه( شامل 13 فصل میشود. درقالب این 13 فصل،مفاهیم پایه و مورد نیاز برنامه نویسی تشریح و محیط کار آن مطرح گردیده و ساختار کلی نرم افزار مذکور و پنجره های مختلف آن تشریح میگردند. در فصل اول،آشنایی با محیط MATLAB و محیط کار آن مطرح گردیده و ساختار کلی نرم افزار مذکور و پنجره های مختلف آن تشریح می شوند. در این فصل، کاربر با قسمت های مختلف محیط کار این نرم افزار آشنا شده و کارکرد هر کدام از پنجره ها در محیط کاری MATLABرا فرا می گیرد.

فصل دوم به مفاهیم پایه در MATLAB پرداخته است. متغیرها،نامگذاری آنها،متغیرهای ویژه،متغیرهای رزرو شده،آرایه ها،ماتریسها و بردارها،نمایش اعداد و گرد کردن آنها دراین فصل توضیح داده شده است. همچنین به برخی از مهمترین توابع ریاضی پرکاربرد در این نرم افزاراشاره شده است. فصل سوم کار با آرایه هاست. این فصل مهارت های شما را درهنگام کار با آرایه ها افزایش می دهد. تولید ماتریسها، ترکیب آنها و همچنین ویرایش آنها در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد. علاوه بر آن،نحوه ذخیره وبازیابی اطلاعات در MATLAB آموزش داده میشود. اندیس گذاری آرایه ها نیزت شریح شده است.

فصل چهارم،کار با آرایه های چندبُعدی است. این آرایه ها نقش بسیارمهمی در مطالعات علوم محیطی دارند و به عنوان یکی از منابع اصلی ذخیره اطلاعات قلمداد میشوند. عکس های مربوط به پدیده های مختلف و همچنین تصاویر چندطیفی ماهوارها چنین ساختارهایی دارند. لذا آموزش مهارت های کار با این نوع آرایه از اهمیت خاصی برخوردار است. تولید،ویرایش و همچنین فراخوانی این نوع اطلاعات در فصل چهارم تشریح شده است. فصل پنجم مربوط به جستجو در آرایه هاست. دراین فصل به کاربران آموزش داده می شود که چگونه اطلاعات خاصی را در آرایه های عددی شناسایی و سپس آنها را استخراج نمایند. عملگرهای منطقی و رابطه ای، توابع رابطه ای و منطقی و جستجوی NAN و آرایه های خالی در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است.

متن ها و رشته های کاراکتری در MATLAB، در فصل ششم ارائه شده اند. تولید رشته ها،ترکیب آنها با یکدیگر و تبدیل اعداد به رشته ها،در این فصل مورد بررسی قرار گرفته اند. فصل هفتم را کار با آرایه های سلولی و ساختمان تشکیل می دهد. در این فصل از کتاب به نحوه تولید آرایه های سلولی و همچنین ساختمانی و نحوه ویرایش آنها پرداخته می شود. این نوع آرایه ها از کاربرد گسترده ای در برنامه نویسی های MATLAB برخوردار هستند. درقالب تمرین های کاربردی گسترده ای،کار با این نوع آرایه ها آموزش داده شده اند.

اسکریپت ها و توابع m-file درفصل هشتم مورد بررسی قرار گرفته اند. اسکریپت ها و توابع m-file نقش بسیار مهمی در مدیریت برنامه نویسی شما دارند. در این فصل از کتاب نحوه تولید اسکریپت های m-file و همچنین توابع m-file درقالب چند تمرین کاربردی آموزش داده می شوند.

کنترل روند و استفاده از حلقه ها و دستورهای شرطی درفصل نهم مورد توجه قرارگرفته اند. نحوه بکارگیری حلقه های while وfor ، شرط های if, elseif, else وهمچنین شرط switch-case و درنهایت بلوکهای try-catch دراین فصل آموزش داده شده اند. نحوه فرا خوانی و نوشتن فایلهای نرمافزار Excel و همچنین فایلهای متنی به عنوان دو منبع مهم داده ها در علوم محیطی به ترتیب درفصلهای دهم و یازدهمت شریح شده اند. هر فصل دارای چندین تمرین کاربردی است که میتواند مهارت های کاربران در خواندن و نوشتن این نوع فایلها را به طور قابل توجهی افزایش دهد.

تولید نمودارها و اشکال گرافیکی دو بُعدی و سه بُعدی در حیطه علوم محیطی، در فصل دوازدهم کتاب تشریح شده اند . MATLAB قابلیت بسیارخوبی در تولید اشکال گرافیکی داردکه این نوع خروجی ها در بسیاری از گزارشات و مقالات علمی به چشم می خورند. در این فصل سعی برآن شده است تا نحوه تولید نمودارها و سایر اشکال گرافیکی پرکاربرد در حیطه علوم محیطی آموزش داده شوند. در این فصل،تمرینهای کاربردی متعددی ارائه شده که به طور قابل توجهی میتواند مهارت کاربران را در تولید این اشکال گرافیکی افزایش دهد. تمرینها به گونه ای طراحی شده اند که بر اساس استفاده و الگو گرفتن از آنها، میتوانید به تولید اشکال گرافیکی مناسب برای مقالات علمی، خصوصاً مقالات بین المللی بپردازید.

استخراج پارامترهای آماری درفصل پایانی این کتاب تشریح شده است. اقتباس پارامترهای آماری مرکز گرایی (Central Tendency ) ،پراکندگی (Dispersion ) و پارامترهای توزیع (Distribution ) که در تحلیل دادهها از اهمیت خاصی برخورداراست، در این فصل آموزش داده شده است با چندین تمرین کاربردی،مهارتهای کاربر در این رابطه افزایش قابل توجهی مییابد.

همچنین فهرست مطالب کتاب و نمونه ای از تمرین های کاربردی و همچنین فایل تمرین های کاربردی این کتاب را می توان از لینک زیر دانلود نمود.

http://zimascience.com/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C/88-matlab-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-6

 

Attachments:
Download this file (First Volume.rar)First Volume.rar[فایل تمرین های کتاب MATLAB در علوم محیطی مفاهیم پایه]14195 kB