شرکت دیده بان توسعه پایدار (ZimaScience)


گروه مهندسی شرکت دیده بان توسعه پایدار (ZimaSciences) در سال 1393 تاسیس گردید. این شرکت مستقر در پارک علم و فناوری استان یزد می باشد. اهداف اصلی این گروه پیشرفت علمی با بهره گیری از فناوری اطلاعات نوین در علوم محیطی و حرکت در راستای بهبود محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار می باشد. فعالیت های شرکت را می‌توان در دسته های ذیل معرفی نمود:


- تهیه بانک های اطلاعاتی در حیطه علوم محیطی

- اجرای طرح های کاداستر اراضی کشاورزی و منابع طبیعی

- جمع آوری اطلاعات توصیفی اراضی کشاورزی و منابع طبیعی

- مدیریت پارسل های کشاورزی و منابع طبیعی

- آموزش و انتقال دانش فناوری های نوین در علوم محیطی

- اجرای طرح های هوشمندسازی کشاورزی

- تهیه و توسعه بانک های اطلاعاتی پایش، پیش بینی و مدیریت خشکسالی

-  توسعه سیستم های پایش و پیش بینی سیلاب

 

ساخت دستگاه های اندازه گیری پارامترهای محیطی

 

دستگاه اندازه‌گیر سطح آب در مخازن و رودخانه ها با سنسور التراسونیک
دستگاه اندازه‌گیر سطح آب در مخازن و رودخانه ها با سنسور فشار
سامانه تمام اتوماتیک سنجش سطح استاتیک آب چاه های پیزومتری و مخازن

داده کاوی و تحلیل اطلاعات در علوم محیطی

 

مدلسازی و توسعه نرم افزارهای مرتبط با علوم محیطی به خصوص نرم افزارهای بهینه سازی مانند بهینه سازی الگوی کشت و یا مدل های مدیریت جامع حوزه های آبخیز
تحلیل اطلاعات تصاویر ماهواره ای در علوم محیطی
تعیین سطح زیرکشت محصولات زارعی مورد نظر با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای
توسعه مدل های پیش بینی در علوم محیطی

انتشار کتاب های کاربردی و برگزاری کارگاه های آموزشی در حیطه علوم محیطی

 


انتشار کتاب MATLAB در علوم محیطی (مفاهیم پایه)
انتشار کتاب MATLAB در علوم محیطی (پردازش داده)
برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه ها در رابطه با علوم محیطی در سطوح مختلف ملی، استانی، شهرستانی